RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Litija - dokument


Občina: LITIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (18/2004)
Datum sprejema: 10.02.2004 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.03.2004
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija 14.04.2006
Občina: LITIJA
 Spremembe Statuta Občine Litija 30.12.2006
Občina: LITIJA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija 08.07.2017
Občina: LITIJA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija 12.03.2011
Občina: LITIJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o grbu in zastavi Občine Litija 03.04.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija 03.04.2004
Občina: LITIJA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 24.04.2004
Občina: LITIJA
 Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 28.04.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija 08.05.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna 08.05.2004
Občina: LITIJA
 Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 30.07.2004
Občina: LITIJA
 Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu 30.07.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija 30.10.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija 20.11.2004
Občina: LITIJA
1  2  ... 49  50 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Litija
Občina: LITIJA
Datum objave: 30.11.2000
Datum sprejema: 2000-11-15 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

15.12.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si