RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/2004)
Datum sprejema: 2004-02-26 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.04.2004
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji 17.03.2007
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji 30.12.2008
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji 29.12.2017
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok  o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji 10.05.2006
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji 21.02.2007
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Sklep o ceni priključne takse na sisteme za oskrbo s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji 15.05.2007
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Šmartno pri Litiji 07.06.2007
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji 28.03.2009
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji 07.04.2009
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji 01.06.2009
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji 11.06.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji 28.05.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji 08.07.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 02.02.1996
Datum sprejema: 28.12.1995
Organ sprejema: Občinski svet

17.02.1996
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 02.02.1996
Datum sprejema: 28.12.1995
Organ sprejema: Občinski svet

17.02.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si