RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/2004)
Datum sprejema: 26.02.2004 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.04.2004
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 29.12.2017
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 30.12.2008
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 17.03.2007
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 19.12.2015
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 21.07.2015
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 04.10.2014
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 08.07.2014
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 08.07.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 08.07.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 11.06.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 28.05.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 28.05.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 28.05.2011
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija - dokument
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave:
Datum sprejema: 28.12.1995
Organ sprejema: Občinski svet

17.02.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si