RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Rogatec


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (109/1999)
Datum sprejema: 1999-12-20 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.01.2000 Datum konca veljavnosti: 17.07.2007
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.2 Energetika

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Rogatec 07.01.2000
Občina: ROGATEC
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 17.07.2007
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Rogatec - Občinska podlaga
Občina: ROGATEC

28.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si