RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2004)
Datum sprejema: 25.05.2004 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.2004 Datum konca veljavnosti: 19.10.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Organi: Drugi organi (medobčinski organi, volilne komisije…)

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - dokument 19.10.2013
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje - dokument 01.01.2013
Občina: DOBREPOLJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si