RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument


Občina: HORJUL
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (82/2004)
Datum sprejema: 08.07.2004 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.07.2004
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. - dokument 22.02.2011
Občina: HORJUL
 Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 07.06.2008
Občina: HORJUL

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Velike Lašče- dokument - Občinska podlaga
Občina: VELIKE LAŠČE

30.03.1999
 Statut Občine Horjul- dokument - Občinska podlaga
Občina: HORJUL

09.04.1999
 Statut Občine Ig- dokument - Občinska podlaga
Občina: IG

28.01.2000
 Statut Občine Brezovica- dokument - Občinska podlaga
Občina: BREZOVICA

25.05.1999
 Statut Občine Škofljica- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠKOFLJICA

01.07.1999
 Statut Mestne občine Ljubljana- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

12.04.2001
 Statut Občine Dol pri Ljubljani- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOL PRI LJUBLJANI

23.04.2002
 Statut Občine Medvode- dokument - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

07.07.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - dokument 03.02.2016
Občina: HORJUL
 Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 31.12.2015
Občina: HORJUL
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
Občina: HORJUL

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si