RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (89/2004)
Datum sprejema: 11.05.2001 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.08.2004 Datum konca veljavnosti: 09.08.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 21.04.2007
Občina: IVANČNA GORICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument 09.08.2011
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas - dokument 01.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas - dokument 01.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas - dokument 01.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje - dokument 21.05.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica - dokument 05.10.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o višini cen programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica - dokument 02.03.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 01.03.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 01.03.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica - dokument 11.01.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument 09.08.2011
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  ... 44  45 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si