RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ig - dokument


Občina: IG
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2000)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.01.2000 Datum konca veljavnosti: 27.12.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig - dokument 24.12.2004
Občina: IG
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig - dokument 11.01.2003
Občina: IG
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig - dokument 18.08.2001
Občina: IG

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ig - dokument 27.12.2006
Občina: IG

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni - dokument 23.02.2016
Občina: IG
 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig - dokument 01.01.2016
Občina: IG
 Sklep o sofinanciranju varuha v Občini Ig - dokument 01.01.2016
Občina: IG
 Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 01.01.2016
Občina: IG
 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig - dokument 01.06.2014
Občina: IG
 Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig - dokument 13.10.2012
Občina: IG
 Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni - dokument 28.06.2012
Občina: IG
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007 - dokument 29.12.2007
Občina: IG
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007 - dokument 03.10.2007
Občina: IG
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007 - dokument 24.04.2007
Občina: IG
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Ig - dokument
Občina: IG
Datum objave: 12.05.1995
Datum sprejema: 19.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si