RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Horjul - dokument


Občina: HORJUL
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (18/1999)
Datum sprejema: 25.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.04.1999 Datum konca veljavnosti: 18.08.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Horjul - dokument 10.03.2001
Občina: HORJUL

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Horjul - dokument 18.08.2010
Občina: HORJUL

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis - dokument 10.11.2012
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis - dokument 10.11.2012
Občina: HORJUL
 Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. - dokument 22.02.2011
Občina: HORJUL
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2009 - dokument 13.10.2010
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis - dokument 11.09.2010
Občina: HORJUL
 Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul - dokument 04.08.2010
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul - dokument 04.08.2010
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2010 - dokument 24.07.2010
Občina: HORJUL
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul - dokument 09.07.2010
Občina: HORJUL
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Horjul - dokument 01.07.2010
Občina: HORJUL
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec - dokument
Občina: HORJUL
Datum objave: 21.07.1995
Datum sprejema: 25.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

05.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si