RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah - dokument


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (12/2005)
Datum sprejema: 27.01.2005 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.02.2005
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Kultura in umetnost: Knjižnična dejavnost

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o knjižničarstvu - Državna podlaga

 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Statut Občine Šmarje pri Jelšah- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

16.06.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah - dokument
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Datum objave: 24.01.2003
Datum sprejema: 17.12.2002
Organ sprejema: Občinski svet

01.01.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si