RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/2005)
Datum sprejema: 2005-02-01 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2005
Datum začetka veljavnosti: 19.02.2005
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Beltinci 16.07.2011
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (NPSV) - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

15.06.2000

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 01.01.2009
Občina: BELTINCI
 Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 01.05.2019
Občina: BELTINCI
 Sklep o spremembi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Beltinci 21.05.2022
Občina: BELTINCI

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si