RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Štore - dokument


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2000)
Datum sprejema: 20.12.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.02.2000 Datum konca veljavnosti: 13.01.2010
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore - dokument 13.01.2010
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Statut Občine Štore- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠTORE

09.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si