RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji - dokument (popr. 09.08.2005)


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/2005)
Datum sprejema: 24.02.2005 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.04.2005 Datum konca veljavnosti: 21.07.2015
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 21.07.2015
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si