RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača - dokument


Občina: DIVAČA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (45/2005)
Datum sprejema: 31.03.2005 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.05.2005
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača - dokument 19.12.2008
Občina: DIVAČA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača - dokument 09.11.2007
Občina: DIVAČA
 Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača - dokument 14.12.2007
Občina: DIVAČA
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača - dokument 17.01.2009
Občina: DIVAČA
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana 27.07.1991
Občina: DIVAČA
 Odlok o zazidalnem načrtu »PS Divača«
Občina: DIVAČA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Divača- dokument - Občinska podlaga
Občina: DIVAČA

09.06.1999
 Poslovnik Občinskega sveta občine Divača- dokument - Občinska podlaga
Občina: DIVAČA

23.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si