RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje - dokument


Občina: KOČEVJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (45/2005)
Datum sprejema: 04.04.2005 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.05.2005 Datum konca veljavnosti: 30.06.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gostinstvo in turizem

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje - dokument 30.06.2018
Občina: KOČEVJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

04.09.1999
 Statut Občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

23.04.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave:
Datum sprejema: 26.11.1996
Organ sprejema: Občinski svet

19.12.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si