RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah - dokument


Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (18/1999)
Datum sprejema: 05.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.04.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 16.08.2005
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 05.10.2002
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Sprememba statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 22.09.2001
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci - dokument 28.04.2018
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak- Vitomarci - dokument 08.08.2008
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2005 - dokument 30.11.2005
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 13.09.2005
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2004 - dokument 20.08.2005
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 16.08.2005
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2005 - dokument 09.04.2005
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega in vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Sv. Andraž - dokument 30.12.2004
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2004 - dokument 26.11.2004
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 06.11.2004
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si