RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik - dokument


Občina: DOBRNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/1998)
Datum sprejema: 18.12.1997 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.01.1998 Datum konca veljavnosti: 28.03.2003
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna - dokument 28.03.2003
Občina: DOBRNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Vojnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: VOJNIK

03.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si