RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom - dokument


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (72/1997)
Datum sprejema: 20.10.1997 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.12.1997 Datum konca veljavnosti: 23.06.2007
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Energetika

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem - dokument 23.06.2007
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠTORE

16.08.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si