RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica - dokument


Občina: ŽIROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (17/2000)
Datum sprejema: 31.01.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.02.2000
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica - dokument 19.11.2016
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica - dokument 03.10.2007
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica - dokument 17.02.2001
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica - dokument
Občina: ŽIROVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Žirovnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽIROVNICA

23.04.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica - dokument 05.05.2018
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica - dokument 03.12.2016
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica - dokument 05.07.2014
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica - dokument 08.03.2014
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica - dokument 09.07.2013
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica - dokument 19.11.2011
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica - dokument 21.05.2011
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica - dokument 13.01.2011
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica - dokument 07.07.2007
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica - dokument 03.07.2007
Občina: ŽIROVNICA
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si