RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (50/1998)
Datum sprejema: 1998-05-28 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.07.1998
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.1 Varstvo okolja: V.1.1 Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vodah - Državna podlaga

 Statut Občine Postojna - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

27.01.1996

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Postojna
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 28.02.1992
Datum sprejema: 05.12.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

08.03.1992
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Postojna
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 28.02.1992
Datum sprejema: 5.12.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

08.03.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si