RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (9/1997)
Datum sprejema: 1996-12-12 00:00:00 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 28.02.1997 Datum konca veljavnosti: 29.04.2008
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.1 Predšolska vzgoja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča 25.05.2002
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča 29.04.2008
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Statut mestne občine Ljubljana - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

10.06.1995

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o ustanovitvi javnih vzgojnovarstvenih zavodov
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 06.03.1992
Datum sprejema: 19.02.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

14.03.1992
 Sklep o ustanovitvi javnih vzgojnovarstvenih zavodov
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 06.03.1992
Datum sprejema: 19.02.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

14.03.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si