RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta občine Pivka - dokument


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (95/1999)
Datum sprejema: 16.09.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.12.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 10.12.2013
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 10.07.2012
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 05.02.2011
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 27.05.2006
Občina: PIVKA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga petega odstavka 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 30.03.2007
Občina: PIVKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

04.08.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka - dokument 28.07.2018
Občina: PIVKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka - dokument 21.07.2018
Občina: PIVKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka - dokument 09.06.2018
Občina: PIVKA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« - dokument 23.09.2016
Občina: PIVKA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« - dokument 16.10.2015
Občina: PIVKA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2015 - dokument 03.10.2015
Občina: PIVKA
 Obvezna razlaga 181. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka - dokument 15.08.2015
Občina: PIVKA
 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata namestnice člana Občinske volilne komisije Občine Pivka - dokument 08.07.2014
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 10.12.2013
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka - dokument 10.12.2013
Občina: PIVKA
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik občinskega sveta - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave: 29.03.1996
Datum sprejema: 22.02.1996
Organ sprejema: Občinski svet

30.03.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si