RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Osilnica - dokument


Občina: OSILNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/1997)
Datum sprejema: 16.05.1997 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.06.1997
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Občinska uprava Inšpekcijske službe
OBČINSKA UREDITEV: Občinska uprava Redarske službe

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o ravnanju z odpadki - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju - Državna podlaga

 Statut Občine Osilnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: OSILNICA

26.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si