RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/1997)
Datum sprejema: 1997-07-22 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.08.1997 Datum konca veljavnosti: 04.11.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore 20.10.2011
Občina: ŠTORE
 Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore 15.10.2022
Občina: ŠTORE
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Štore 04.11.2023
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Štore - Občinska podlaga
Občina: ŠTORE

09.09.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju kabelskega informacijskega sistema v Občini Štore 05.12.1997
Občina: ŠTORE
 Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom 05.12.1997
Občina: ŠTORE
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 23.06.2007
Občina: ŠTORE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore 13.01.2010
Občina: ŠTORE
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Štore 18.05.2011
Občina: ŠTORE
 Odlok o režijskem obratu v Občini Štore 20.10.2011
Občina: ŠTORE
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Štore 20.10.2011
Občina: ŠTORE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore 16.08.2014
Občina: ŠTORE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si