RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Sv. Jurij ob Ščavnici


Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2000)
Datum sprejema: 28.09.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.04.2000 Datum konca veljavnosti: 05.07.2014
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici 14.09.2002
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 05.07.2014
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1999 13.05.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000 13.05.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 08.07.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 07.08.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 07.11.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000 07.11.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Sklep o lastni ceni za območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za vse kategorije porabnikov 01.11.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 21.11.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2001 20.12.2000
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za "Blaguško jezero" 28.03.2001
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1  2  ... 21  22 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Sveti Jurij
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Datum objave: 30.06.1995
Datum sprejema: 12.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si