RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (76/1997)
Datum sprejema: 1997-10-13 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.12.1997 Datum konca veljavnosti: 13.06.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice 13.06.2009
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Brežice - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

15.07.1995
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

06.07.1996
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

15.04.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si