RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/2000)
Datum sprejema: 21.03.2000 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 02.05.2000 Datum konca veljavnosti: 05.02.2011
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji za javno službo urejanja javnih parkirišč - dokument 05.01.2010
Občina: CELJE
 Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni Občini Celje - dokument 15.10.2008
Občina: CELJE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč - dokument 05.02.2011
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

18.06.1994
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: VOJNIK

18.06.1994

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje - dokument 03.06.2000
Občina: CELJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje in koncesijski akt - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 20.06.1997
Datum sprejema: 29.05.1997
Organ sprejema: Občinski svet

05.07.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si