RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ribnica - dokument


Občina: RIBNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/2000)
Datum sprejema: 06.04.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.05.2000 Datum konca veljavnosti: 20.03.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica - dokument 03.07.2003
Občina: RIBNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ribnica - dokument 20.03.2012
Občina: RIBNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - dokument 11.06.2013
Občina: RIBNICA
 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin - dokument 14.04.2012
Občina: RIBNICA
 Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2012 - dokument 31.03.2012
Občina: RIBNICA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana - dokument 31.03.2012
Občina: RIBNICA
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 - dokument 24.03.2012
Občina: RIBNICA
 Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ribnica - dokument 20.03.2012
Občina: RIBNICA
 Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica - dokument 21.02.2012
Občina: RIBNICA
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - dokument 07.02.2012
Občina: RIBNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica - dokument 31.12.2011
Občina: RIBNICA
 Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2012 - dokument 24.12.2011
Občina: RIBNICA
1  2  ... 26  27 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep Občine Ribnica - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave: 08.04.1999
Datum sprejema: 25.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

09.04.1999
 Statut Občine Ribnica - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave: 28.07.1995
Datum sprejema: 29.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

28.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si