RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/1996)
Datum sprejema: 1996-02-06 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.03.1996
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

12.05.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Dobrepolje 26.02.2002
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje 12.07.2002
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje 23.12.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje 23.12.2008
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje 20.07.2013
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje 18.12.2013
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki 26.04.2014
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje 04.07.2014
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki 15.07.2015
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje 01.01.2016
Občina: DOBREPOLJE
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si