RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP4 - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1996)
Datum sprejema: 16.05.1996 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.08.1996 Datum konca veljavnosti: 31.07.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4 - dokument 18.11.1998
Občina: ŽALEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 31.07.2013
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut Občine Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

07.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si