RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah - dokument


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (38/1996)
Datum sprejema: 13.06.1996 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.07.1996
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o vodah - Državna podlaga

 Statut Občine Brežice- dokument - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

15.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si