RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica - dokument


Občina: OSILNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (53/1996)
Datum sprejema: 05.09.1996 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.09.1996
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica - dokument 30.07.1999
Občina: OSILNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: OSILNICA

14.05.1996
 Statut Občine Osilnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: OSILNICA

26.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si