RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče - dokument


Občina: TURNIŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (55/1996)
Datum sprejema: 09.09.1996 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.10.1996 Datum konca veljavnosti: 29.04.2017
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče - dokument 29.04.2017
Občina: TURNIŠČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče - dokument 18.08.2012
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče - dokument 18.08.2012
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče - dokument 28.01.2012
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče - dokument 28.01.2012
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče - dokument 02.10.2010
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče - dokument 02.10.2010
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče - dokument 02.10.2010
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče - dokument 02.10.2010
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 21.08.2010
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o - dokument 14.07.2009
Občina: TURNIŠČE
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si