RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Postojna


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/1996)
Datum sprejema: 1995-11-23 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.01.1996 Datum konca veljavnosti: 04.04.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba statuta Občine Postojna 22.11.1997
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna 26.12.1998
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna 28.06.2006
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna 28.08.1999
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna 03.05.1998
Občina: POSTOJNA
 Statut Občine Postojna 04.04.2007
Občina: POSTOJNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Postojna 10.12.1999
Občina: POSTOJNA
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1998 30.07.1999
Občina: POSTOJNA
 Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah 07.08.1999
Občina: POSTOJNA
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna 31.07.1999
Občina: POSTOJNA
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna 31.07.1999
Občina: POSTOJNA
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek 31.07.1999
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta 31.07.1999
Občina: POSTOJNA
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna 20.01.2001
Občina: POSTOJNA
 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (Programska zasnova za območje Predjame, 2001) 08.01.2001
Občina: POSTOJNA
 Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 2001 13.01.2001
Občina: POSTOJNA
1  2  ... 34  35 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Postojna
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 31.10.1991
Datum sprejema: 14.10.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

08.11.1991
 Statutarni sklepi Občine Postojna
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 12.05.1995
Datum sprejema: 1995-01-24 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si