RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Postojna - dokument


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/1996)
Datum sprejema: 23.11.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.01.1996 Datum konca veljavnosti: 04.04.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna - dokument 28.06.2006
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna - dokument 28.08.1999
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna - dokument 26.12.1998
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna - dokument 03.05.1998
Občina: POSTOJNA
 Sprememba statuta Občine Postojna - dokument 22.11.1997
Občina: POSTOJNA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Postojna - dokument 04.04.2007
Občina: POSTOJNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom stanovanjska soseska Planina - dokument 03.03.2010
Občina: POSTOJNA
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom stanovanjska soseska Planina - dokument 08.11.2008
Občina: POSTOJNA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica - dokument 02.03.2008
Občina: POSTOJNA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni - dokument 19.01.2008
Občina: POSTOJNA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna - dokument 04.04.2007
Občina: POSTOJNA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna - dokument 04.04.2007
Občina: POSTOJNA
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna - dokument 31.03.2007
Občina: POSTOJNA
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna - dokument 31.03.2007
Občina: POSTOJNA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2007 - dokument 10.03.2007
Občina: POSTOJNA
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2007 - dokument 10.03.2007
Občina: POSTOJNA
1  2  ... 47  48 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklepi Občine Postojna - dokument
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 12.05.1995
Datum sprejema: 24.01.1995
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.1995
 Statut Občine Postojna - dokument
Občina: POSTOJNA
Datum objave:
Datum sprejema: 14.10.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

08.11.1991

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si