RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrepolje


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/1995)
Datum sprejema: 1995-04-06 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.05.1995 Datum konca veljavnosti: 18.05.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta 26.01.1996
Občina: DOBREPOLJE
 Statut Občine Dobrepolje 18.05.1999
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje 13.02.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o določitvi cene programa vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja 14.02.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999 16.03.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje 30.03.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o dopolnitvi sklepa javne razgrnitve osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in osnutka dela ureditvenega načrta Predstruge 16.03.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja 09.07.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje 24.12.2004
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje 09.01.1998
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997 18.01.1998
Občina: DOBREPOLJE
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si