RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut mestne občine Ljubljana - dokument (popr. 16.06.1995)


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/1995)
Datum sprejema: 31.05.1995 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 10.06.1995
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 27.01.2001
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 18.03.2000
Občina: LJUBLJANA
 Dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 21.02.1998
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Ljubljana - dokument 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga 78. člena statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 21.11.1997
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 05.03.2021
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana - dokument 28.10.2017
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana - dokument 04.02.2006
Občina: LJUBLJANA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva - dokument 25.02.2005
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped - dokument 25.05.2002
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 08.05.2002
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 08.06.2001
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 08.06.2001
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov - dokument 08.06.2001
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov - dokument 08.06.2001
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana - dokument 08.06.2001
Občina: LJUBLJANA
1  2  ... 45  46 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep Mestne občine Ljubljana I. - dokument
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema: 19.01.1995
Organ sprejema: Mestni svet

11.02.1995
 Statutarni sklep Mestne občine Ljubljana II. - dokument
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema: 02.02.1995
Organ sprejema: Mestni svet

11.02.1995
 Statutarni sklep Mestne občine Ljubljana III - dokument
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 26.05.1995
Datum sprejema: 18.05.1995
Organ sprejema: Mestni svet

27.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si