RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Medvode - dokument


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 25.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.07.1995
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode - dokument 27.07.2013
Občina: MEDVODE
 Dopolnitve Statuta Občine Medvode - dokument 11.10.2005
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode - dokument 09.07.2004
Občina: MEDVODE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Medvode - dokument 26.08.1995
Občina: MEDVODE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 05.04.2006
Občina: MEDVODE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični taksi v Občini Medvode - dokument 05.07.2018
Občina: MEDVODE
 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode - dokument 09.12.2017
Občina: MEDVODE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1972 Senica - dokument 21.10.2017
Občina: MEDVODE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1977 Sora - dokument 21.10.2017
Občina: MEDVODE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1977 Sora - dokument 21.10.2017
Občina: MEDVODE
 Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - dokument 21.10.2017
Občina: MEDVODE
 Sklep o višini parkirnine na javnih parkirnih površinah v Občini Medvode - dokument 21.10.2017
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik - dokument 21.10.2017
Občina: MEDVODE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2017 - dokument 21.10.2017
Občina: MEDVODE
 Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode - dokument 08.07.2017
Občina: MEDVODE
1  2  ... 28  29 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep občine Medvode - dokument
Občina: MEDVODE
Datum objave: 04.02.1995
Datum sprejema: 05.01.1995
Organ sprejema:

04.02.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si