RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Slovenska Bistrica - dokument


Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 30.03.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.1995 Datum konca veljavnosti: 27.07.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Slovenska Bistrica - dokument 19.05.2007
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica - dokument 02.08.2002
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica - dokument 15.09.1999
Občina: SLOVENSKA BISTRICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Slovenska Bistrica - dokument 27.07.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici - dokument 05.10.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica - dokument 24.07.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica - dokument 24.07.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Slovenska Bistrica - dokument 24.07.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o zaključem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2009 - dokument 10.07.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Slovenska Bistrica - dokument 10.07.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta - dokument 01.07.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica - dokument 05.06.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica - dokument 05.06.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje - dokument 26.05.2010
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
1  2  ... 47  48 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep - dokument
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema: 12.01.1995
Organ sprejema: Občinski svet

11.02.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si