RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šentjur pri Celju - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 24.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.1995 Datum konca veljavnosti: 05.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 02.10.1998
Občina: ŠENTJUR

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Šentjur pri Celju - dokument 05.06.1999
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Začasni statutarni sklep občine Šentjur pri Celju- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

10.02.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem - dokument 02.08.2006
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o občinskih cestah - dokument 04.08.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o javnih prometnih površinah Občine Šentjur pri Celju - dokument 04.08.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1998 - dokument 28.07.1999
Občina: ŠENTJUR
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 21.07.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Franja Malgaja« Šentjur - dokument 30.06.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hruševec - dokument 30.06.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 30.06.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 30.06.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dramlje - dokument 02.06.1999
Občina: ŠENTJUR
1  2  ... 13  14 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Začasni statutarni sklep občine Šentjur pri Celju - dokument
Občina: ŠENTJUR
Datum objave: 10.02.1995
Datum sprejema: 16.01.1995
Organ sprejema: Občinski svet

10.02.1995
 Statut občine Šentjur pri Celju - dokument
Občina: ŠENTJUR
Datum objave: 29.11.1991
Datum sprejema: 13.11.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

07.12.1991

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si