RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 24.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.1995 Datum konca veljavnosti: 22.05.2010
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju 30.01.1998
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju 25.09.1995
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur 22.05.2010
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentjur 24.05.2006
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Začasni statutarni sklep občine Šentjur pri Celju - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

10.02.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Šentjur 27.12.2003
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembi odloka o oskrbi z vodo 05.12.1997
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o predmetu in pogojih za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe: Plakatiranje, obešanje transparentov in zastav v Občini Šentjur pri Celju 18.01.1997
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o oskrbi z vodo 20.09.1997
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Šentjur 24.05.2006
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 02.08.2006
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur 28.05.2008
Občina: ŠENTJUR

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si