RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 12.4.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.07.1995 Datum konca veljavnosti: 16.06.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statutarni sklep o spremembah statuta Občine Šmarje pri Jelšah 05.07.1997
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah 15.07.1998
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah 30.03.1996
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah 16.06.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999 18.02.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 11.02.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o vrednosti točke 11.02.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoči na domu" 11.02.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah 28.08.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela 16.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah 30.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitivi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah 16.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 16.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Šmarje pri Jelšah 16.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si