RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 12.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.07.1995 Datum konca veljavnosti: 16.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 15.07.1998
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Statutarni sklep o spremembah statuta Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 05.07.1997
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 30.03.1996
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 16.06.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 28.08.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 21.07.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Poslovnik Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah - dokument 19.06.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999 - dokument 12.06.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 06.05.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998 - dokument 23.04.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 30.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 30.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 16.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o cenah pogrebnih storitev - dokument 16.03.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si