RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica - dokument


Občina: SODRAŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/1995)
Datum sprejema: 30.05.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.06.1995 Datum konca veljavnosti: 15.06.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica - dokument 30.05.1998
Občina: SODRAŽICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica - dokument 15.06.2013
Občina: SODRAŽICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov - dokument 09.04.2022
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o. - dokument 03.08.2005
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. - dokument 17.12.2004
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. - dokument 24.11.2001
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost - dokument 10.11.2001
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sodražica - dokument 21.09.2000
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica, p.o., v Hydrovod, d.o.o., družbo za komunalno dejavnost - dokument 21.03.2000
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ribnica) - dokument 19.07.1997
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ribnica) - dokument 19.07.1997
Občina: SODRAŽICA
 Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica - dokument 13.10.1995
Občina: SODRAŽICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si