RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (90/1999)
Datum sprejema: 1999-10-04 00:00:00 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 20.11.1999 Datum konca veljavnosti: 22.10.2011
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.7 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin 25.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 22.05.2010
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin 06.07.2004
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin 22.10.2011
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin 08.11.2003
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o komunalnih taksah - Državna podlaga

 Statut mestne občine Ljubljana - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

10.06.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi vrednosti točke za posebno in podrejeno rabo javnih površin 11.03.2005
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odredba o višini uporabnine za postavitev neprometnih znakov, transparentov in panojev ter za posebno uporabo cest, posebnih prometnih površin in drugih javnih prometnih površin
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 03.10.1992
Datum sprejema: 24.09.1992
Organ sprejema: Nerazporejeno

03.10.1992
 Odlok o ureditvi cestnega prometa
Občina: LJUBLJANA
Datum objave: 17.01.1992
Datum sprejema: 19.12.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

25.01.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si