RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/1995)
Datum sprejema: 05.06.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.07.1995 Datum konca veljavnosti: 02.01.2014
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje - dokument 13.05.2008
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje - dokument 14.07.2006
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje - dokument 28.12.2001
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje - dokument 20.12.2000
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje - dokument 23.04.1999
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje - dokument 11.07.1998
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje - dokument 21.06.1997
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje - dokument 29.12.1996
Občina: CELJE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Celje - dokument 02.01.2014
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II - dokument 18.01.2014
Občina: CELJE
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever - dokument 18.01.2014
Občina: CELJE
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II - dokument 11.01.2014
Občina: CELJE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne – Aljažev hrib - dokument 31.12.2013
Občina: CELJE
1  2  ... 125  126 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 28.02.1995
Datum sprejema: 05.01.1995
Organ sprejema: Občinski svet

05.01.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si