RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (42/2000)
Datum sprejema: 20.04.2000 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 03.06.2000 Datum konca veljavnosti: 06.06.2009
Razdelki: OSTALO: Ostalo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje in Odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje - dokument 06.06.2009
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

02.05.2000
 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

18.06.1994
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: VOJNIK

18.06.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si