RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec - dokument


Občina: HORJUL
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (42/1995)
Datum sprejema: 25.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.08.1995 Datum konca veljavnosti: 08.04.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Horjul - dokument 09.04.1999
Občina: HORJUL

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis - dokument 05.11.2003
Občina: HORJUL
 Statutarni sklep Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec - dokument 29.12.1998
Občina: HORJUL
 Odlok o razglasitvi kmečkih hiš Polhov Gradec 33 in Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik - dokument 26.12.1998
Občina: HORJUL
 Odlok o začasni razglasitvi kmečke hiše Šentjošt nad Horjulom št. 9 »Možinetove hiše« za kulturni spomenik - dokument 26.12.1998
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 202/2, VS 202/3A in del VS 202/3B - Selo pri Hruševu - dokument 25.12.1998
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec - dokument 25.12.1998
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V7 Kozarje - dokument 25.12.1998
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del (planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh) - dokument 25.12.1998
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova) - dokument 25.12.1998
Občina: HORJUL
 Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine - dokument 19.12.1998
Občina: HORJUL
1  2  3  4 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si