RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut mestne občine Kranj - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/1995)
Datum sprejema: 28.06.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.08.1995 Datum konca veljavnosti: 28.04.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statutarni sklep o dopolnitvi statuta Mestne občine Kranj - dokument 04.10.2002
Občina: KRANJ
 Statutarni sklep o dopolnitvi 53. člena statuta Mestne občine Kranj - dokument 21.04.2000
Občina: KRANJ
 Sprememba statuta Občine Kranj - dokument 06.07.1996
Občina: KRANJ
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine kranj - dokument 10.08.1995
Občina: KRANJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Kranj - dokument 28.04.2007
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – BRITOF JUG - dokument 13.11.2010
Občina: KRANJ
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – BRITOF JUG - dokument 13.11.2010
Občina: KRANJ
 Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1275/2, pot, v izmeri 33 m2, k.o. Nemilje - dokument 30.12.2009
Občina: KRANJ
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2010 - dokument 19.12.2009
Občina: KRANJ
 Sklep o javni razgrnitvi - dokument 12.12.2009
Občina: KRANJ
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2009 - dokument 13.12.2008
Občina: KRANJ
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za v občinski lokacijski načrt območja Pl 8 – Planina vzhod - dokument 23.06.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za v občinski lokacijski načrt območja Pl 8 – Planina vzhod - dokument 23.06.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod - dokument 23.06.2007
Občina: KRANJ
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod - dokument 23.06.2007
Občina: KRANJ
1  2  ... 46  47 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si