RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Odranci - dokument


Občina: ODRANCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/1995)
Datum sprejema: 30.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.08.1995 Datum konca veljavnosti: 04.04.2001
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci - dokument 27.03.1999
Občina: ODRANCI
 Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Odranci - dokument 29.02.1996
Občina: ODRANCI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Odranci - dokument 04.04.2001
Občina: ODRANCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava - dokument 07.04.2001
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2000 - dokument 28.10.2000
Občina: ODRANCI
 Spremembe in dopolnitve pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci - dokument 14.10.2000
Občina: ODRANCI
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci - dokument 01.09.2000
Občina: ODRANCI
 Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji - dokument 01.06.2000
Občina: ODRANCI
 Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Odranci - dokument 28.05.2000
Občina: ODRANCI
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 28.05.2000
Občina: ODRANCI
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1999 - dokument 01.04.2000
Občina: ODRANCI
 Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2000 - dokument 25.03.2000
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Odranci za leto 1999 - dokument 20.01.2000
Občina: ODRANCI
1  2  3  4  5  6 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si