RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Odranci


Občina: ODRANCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/1995)
Datum sprejema: 1995-04-30 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.08.1995 Datum konca veljavnosti: 04.04.2001
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci 27.03.1999
Občina: ODRANCI
 Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Odranci 29.02.1996
Občina: ODRANCI
 Statut Občine Odranci 04.04.2001
Občina: ODRANCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 21.07.1999
Občina: ODRANCI
 Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1999 28.08.1999
Občina: ODRANCI
 Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Odranci 11.09.1999
Občina: ODRANCI
 Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Odranci 11.09.1999
Občina: ODRANCI
 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se nanaša na območje Občine Odranci ter osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Odranci 11.08.1999
Občina: ODRANCI
 Odlok o občinskih cestah 18.12.1999
Občina: ODRANCI
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1999 01.04.2000
Občina: ODRANCI
 Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2000 25.03.2000
Občina: ODRANCI
 Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji 01.06.2000
Občina: ODRANCI
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 28.05.2000
Občina: ODRANCI
1  2  3  4  5  6 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si