RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Vojnik - dokument


Občina: VOJNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/1995)
Datum sprejema: 12.05.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.08.1995 Datum konca veljavnosti: 12.12.1998
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Vojnik - dokument 12.12.1998
Občina: VOJNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik - dokument 07.07.2000
Občina: VOJNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik - dokument 07.07.2000
Občina: VOJNIK
 Odlok o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje - dokument 05.12.1998
Občina: VOJNIK
 Odlok o turistični taksi v Občini Vojnik - dokument 28.11.1998
Občina: VOJNIK
 Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Vojnik - dokument 10.10.1998
Občina: VOJNIK
 Odlok o zazidalnem načrtu za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna - dokument 03.10.1998
Občina: VOJNIK
 Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Vojnik - dokument 19.09.1998
Občina: VOJNIK
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik - dokument 19.09.1998
Občina: VOJNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 05.09.1998
Občina: VOJNIK
 Odlok o taksi na onesnaževanje vode - dokument 14.07.1998
Občina: VOJNIK
1  2  3  4  5  6  7 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si