RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Destrnik-Trnovska vas - dokument


Občina: TRNOVSKA VAS
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (47/1995)
Datum sprejema: 26.06.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.08.1995
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas - dokument 29.08.1998
Občina: TRNOVSKA VAS
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas - dokument 14.05.1996
Občina: TRNOVSKA VAS

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi volilnih enot - dokument 26.09.1998
Občina: TRNOVSKA VAS
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas - dokument 29.08.1998
Občina: TRNOVSKA VAS
 Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega prostora in drugih komunalnih objektov na območju KS Trnovska vas - dokument 18.09.1997
Občina: TRNOVSKA VAS
 Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Občan" - dokument 15.05.1996
Občina: TRNOVSKA VAS
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Destrnik - Trnovska vas za leto 1995 - dokument 03.12.1995
Občina: TRNOVSKA VAS
 Odlok o komunalnih taksah v Občini Destrnik-Trnovska vas - dokument 30.11.1995
Občina: TRNOVSKA VAS
 Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo - dokument 02.11.1995
Občina: TRNOVSKA VAS
 Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo - dokument 02.11.1995
Občina: TRNOVSKA VAS
 Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo - dokument 02.11.1995
Občina: TRNOVSKA VAS
 Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo - dokument 02.11.1995
Občina: TRNOVSKA VAS
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si