RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Štore - dokument (popr. 31.01.1997, 12.04.1996)


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/1995)
Datum sprejema: 11.05.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 11.05.1995
Datum začetka veljavnosti: 09.09.1995 Datum konca veljavnosti: 28.08.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Štore - dokument 28.08.1999
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o. - dokument 10.11.2012
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o. - dokument 23.12.2009
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. - dokument 23.12.2009
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore - dokument 19.03.2008
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore - dokument 05.01.2007
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije - dokument 01.06.2002
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. - dokument 20.12.2000
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o. PREIMENOVANJE ODLOKA: Odlok o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. - dokument 20.12.2000
Občina: ŠTORE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Štore - dokument 15.02.2000
Občina: ŠTORE
 Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije - dokument 12.02.2000
Občina: ŠTORE
1  2  3  4  5 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si